Màng MCPP

Màng MCPP-MGP1 Màng MCPP-MGP1

Màng nhựa MCPP-MGP1 ứng dụng làm bao bì Snack ,cà phê, bánh kẹo rất tốt vì có...

Màng MCPP-MGP Màng MCPP-MGP

MCPP-MGP là sản phẩm thông dụng làm bao bì đóng gói bánh kẹo, cà phê, Snack, mì...