Màng CPP

Màng CPP-LLT Màng CPP-LLT

CPP có nhiệt độ hàn dán thấp, ứng dụng làm bao bì đóng gói tự động như: ...

Màng CPP-LGP Màng CPP-LGP

Màng nhựa CPP-LGP ứng dụng làm bao bì thực phẩm bánh kẹo, với tính năng hàn dán...